SOFiPORT                                                     Zahraničné pobyty

 
 

Jazykové pobyty v zahraničí majú na študijné výsledky výrazne pozitívny dopad, obzvlášť ak sú kombinované s predchádzajúcou dlhodobejšou jazykovou prípravou. Istý minimálny stupeň jazykovej pripravenosti uchádzača umožňuje maximálne využitie priamej expozície cudzojazyčnému prostrediu, čo sa odzrkadlí vo výraznom pokroku v zvládaní cudzieho jazyka.


V spolupráci s našimi zahraničnými partnermi (akreditované jazykové školy v zahraničí) Vám radi pripravíme študijný pobyt “na mieru”.


Naša ponuka obsahuje zaujímavé riešenia tak pre verejnosť (individálni objednávatelia jazykových pobytov: študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dospelí) ako i pre firmy (objednávky jazykových pobytov pre zamestnávateľov a vedenie spoločnosti).


Ponúkame Vám možnosť študovať nasledovné jazyky na zahraničných akreditovaných jazykových školách:


-jazyk anglický (Veľká Británia, USA, Malta)

-jazyk nemecký (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko)

-jazyk francúzsky (Francúzsko, Švajčiarsko, Belgicko),

-jazyk španielsky (Španielsko, Mexiko).

Jazykové pobyty v zahraničí

SOFiPORT s.r.o. - All rights reserved

 O nás

Kontakt

Voľné miesta

Aktuality