SOFiPORT                                                     Korporátne kurzy

 
 

Programy korporátneho jazykového vzdelávania spoločnosti SOFiPORT s.r.o. sú koncipované tak, aby ich základná úrovňová nadväznosť umožňovala ich modifikáciu v súlade s individuálnymi požiadavkami objednávateľov našich služieb a to tak z hľadiska variability osobnostného profilu účastníkov (prispôsobenie programov vstupným znalostiam účastníkov a ich individuálnym študijným preferenciám) ako i z hľadiska odborného zamerania spoločnosti, pre ktorú jazykové vzdelávanie zabezpečujeme.  


Jazykové programy spoločnosti SOFiPORT s.r.o. sa zameriavajú predovšetkým na jazyk anglický, nemecký a španielsky. Okrem týchto jazykov radi zabezpečíme výučbu aj pre ďalšie jazyky podľa aktuálnych potrieb našich klientov. Súčasťou našich jazykových programov je i výučba slovenského jazyka pre cudzincov.


Pri výučbe cudzích jazykov v našej spoločnosti vychádzame z hlavného stanoveného cieľa – a to naučiť účastníkov našich kurzov skutočne komunikovať v cudzom jazyku. Tomuto cieľu prispôsobujeme študijné plány modifikované pre každý kurz osobitne. Skladba vyučovacej hodiny prispieva k systematickej podpore rozvíjania všetkých druhov inteligencie – predovšetkým však linguistickej a intrapersonálnej. Sekvencionalizáciu programov realizujeme v súlade so Spoločným európskym rámcom pre výučbu cudzích jazykov.


Dlhodobé jazykové kurzy je možné realizovať bez špecifického odborného zamerania, t.j. venovať sa komplexnému zdokonaľovaniu sa v cudzom jazyku (rozvíjanie zručností čítania, písania, porozumenia hovoreného slova a používania cudzieho jazyka) alebo rozvoj svojich zručností zamerať na konkrétnu terminologickú platformu (podľa odboru, v ktorom je potrebné sa v cudzom jazyku orientovať). 


Viac informácií o našich programoch získate tu.


Korporátne jazykové programy pripravíme presne na mieru Vašej spoločnosti. Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku!

 

Programy jazykového vzdelávania

Zaujímavosti z oblasti štúdia cudzích jazykov 

NOVINKY v našej ponuke

Nechajte si zasielať náš NEWSLETTER!

Zahraničné pobyty

viac info


 

Bonusy pre našich klientov

viac info

SOFiPORT s.r.o. - All rights reserved

 O nás

Kontakt

Voľné miesta

Aktuality